Rólunk

A “Win-Win” Válási és Gazdasági Mediátorok Országos Egyesülete (továbbiakban: Egyesület) olyan országos, önkormányzattal rendelkező, pártoktól, egyházaktól, politikai tevékenységtől független, szakmai és érdekképviseleti egyesülés, amely tagjainak önkéntes társulásával jött létre, és demokratikusan elfogadott alapszabály szerint jogi személyként Magyarország területén működik. Célszerinti  tevékenységével a mediátorok, közvetítők szakmai munkájának segítését, érdekeinek védelmét kívánja szolgálni.

 Az Egyesület célja

Az Egyesület alapvető célja, hogy hozzájáruljon a magyar társadalom konfliktuskezelési kultúrájának fejlesztéséhez, a mediáció, mint alternatív vitarendezési mód széleskörű megismertetéséhez, népszerűsítéséhez, megismertesse a nagyközönséggel a mediáció gyakorlatát, kiemelten a válási és gazdasági viták területein.

Az Egyesület tevékenysége:

  •  Összefogja a tagságot.
  • A közvetítő szakemberek munkájához, szakmai konferenciák, továbbképzések, workshopok szervezésével szakmai segítséget nyújt, biztosítja a szakmai konzultáció lehetőségét. Igény szerint közvetlen szakmai segítséget ad a közvetítőknek.
  • Elősegíti tagjai szakmai anyagainak publikálását, kiadványokat jelentet meg.
  • Az egységes közvetítői szemlélet és szakmai igényesség érdekében, meghatározza a közvetítői munka etikai kereteit (Etikai Kódex), és figyelemmel kíséri annak tagjai részéről történő betartását.
  • Szakmai konferenciák, továbbképzések, fórumok, konzultációk szervezésével elősegíti tagjai korszerű ismeretekhez jutását.
  • Partneri és munkakapcsolatot épít ki olyan szervezetekkel, amelyekkel a mediátorok szakmai tevékenységük során bármilyen módon, közvetlenül vagy közvetetten, egyénenként vagy közösen kapcsolatba kerülhetnek.
  • Az Egyesület a fenti célok eléréséhez szükséges tevékenységeket tagdíjból, adományokból és tevékenységeiből származó egyéb bevételekből finanszírozza.